โอลิมปิก
เดโมคัพ
กับ NordFX

คะแนนทีม

ที่ 1 - รัสเซีย
ท็อป -20 รางวัล ท็อป-3 รางวัล
4157000 500 4157000 500
4156707 500 4156707 300
4157466 500 4157466 200
4156722 500
4157711 500
4157575 500
4157195 500
4157180 500
4157486 500
4157312 500
4158877 500
4157556 500
4157630 500
4158016 500
4157170 500
4158377 500
4158385 500
4156987 500
4157771 500
4157429 500
ที่ 2 - ยูเครน
ท็อป -20 รางวัล ท็อป-3 รางวัล
4158539 250 4158539 300
4157138 250 4157138 200
4156877 250 4156877 150
4156592 250
4156927 250
4157958 250
4158165 250
4156903 250
4157939 250
4158542 250
4158528 250
4156421 250
4156459 250
4158651 250
4156397 250
4156329 250
4158025 250
4156195 250
4156898 250
4157725 250
ที่ 3 - จีน
ท็อป -20 รางวัล ท็อป-3 รางวัล
4156218 125 4156218 200
4156484 125 4156484 150
4155949 125 4155949 100
4157804 125
4157621 125
4155744 125
4158174 125
4157318 125
4156105 125
4155697 125
4157144 125
4156330 125
4156127 125
4155449 125
4158503 125
4156487 125
4156483 125
4155499 125
4155690 125
4156949 125

 

คะแนนทีม
ประเทศ หมายเลขบัญชี ลำดับที่ รางวัล
รัสเซีย 4157000 1 1000
รัสเซีย 4156707 2 700
รัสเซีย 4157466 3 500
รัสเซีย 4156722 4 200
รัสเซีย 4157711 5 100
รัสเซีย 4157575 6 100
ยูเครน 4158539 7 100
รัสเซีย 4157195 8 100
ยูเครน 4157138 9 100
จีน 4156218 10 100
รางวัลชมเชย
ประเทศ หมายเลขบัญชี รางวัล
ปากีสถาน 4158310 50
อียิปต์ 4158928 50
เวียดนาม 4157407 50
คิวบา 4156108 50
คีร์กีซ 4158634 50
ไนจีเรีย 4157435 50
เบลารุส 4158088 50
อินโดนีเซีย 4157487 50
อินเดีย 4155570 50
แม็กซิโก 4158130 50

บัญชีที่ถูกตัดสิทธิ์

4158337 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4158641 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4158449 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4158146 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4157874 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4158033 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4158117 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4157792 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4158786 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4155524 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4157425 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4156269 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4158615 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4156080 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4156644 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4157334 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4158287 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4158502 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4158509 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4156147 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4158701 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4158757 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4158603 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4157108 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4158562 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4157688 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4157968 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4156398 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4156460 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4156804 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4158338 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4156181 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4158811 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4158790 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4158670 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4158807 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4158893 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4158861 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4158873 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4158656 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4158861 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4158873 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4158656 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4158920 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4158728 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4158681 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4158823 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4158863 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4158914 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4158053 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4158915 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4158702 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4158724 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4158913 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4158770 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4158583 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4158785 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4158717 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4158890 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4158898 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4158614 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4158512 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4158844 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4158779 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4158899 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4158522 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4158834 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4158703 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4158748 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4158762 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4158619 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4157068 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4158574 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4157994 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4157993 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4156099 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4156234 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4155701 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4156642 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4156089 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4157681 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4157672 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4156253 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4156972 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4155441 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4158244 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4155736 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4155522 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4155439 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4156182 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4156098 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4156985 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4155420 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4155506 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4157893 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4158225 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4156611 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4157776 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4156616 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4157368 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4157078 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4156238 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4157905 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4157922 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4157657 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4158404 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4158201 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4156875 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4157970 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4156805 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4158197 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4156792 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4158299 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4157590 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4158222 ละเมิดกติกาการแข่งขัน
4155766 ละเมิดกติกาการแข่งขัน