โอลิมปิก
เดโมคัพ
กับ NordFX
1 รัสเซีย รัสเซีย 4157000
2 รัสเซีย รัสเซีย 4156707
3 รัสเซีย รัสเซีย 4157466
4 รัสเซีย รัสเซีย 4156722
5 รัสเซีย รัสเซีย 4157711
6 รัสเซีย รัสเซีย 4157575
7 ยูเครน ยูเครน 4158539
8 รัสเซีย รัสเซีย 4157195
9 ยูเครน ยูเครน 4157138
10 จีน จีน 4156218