โอลิมปิก
เดโมคัพ
กับ NordFX
1 รัสเซีย รัสเซีย 4157000
2 รัสเซีย รัสเซีย 4156707
3 รัสเซีย รัสเซีย 4157466
4 รัสเซีย รัสเซีย 4156722
5 รัสเซีย รัสเซีย 4157711
6 รัสเซีย รัสเซีย 4157575
7 ยูเครน ยูเครน 4158539
8 รัสเซีย รัสเซีย 4157195
9 ยูเครน ยูเครน 4157138
10 จีน จีน 4156218
11 สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย 4158047
12 ปากีสถาน ปากีสถาน 4158310
13 ยูเครน ยูเครน 4156877
14 ยูเครน ยูเครน 4156592
15 ยูเครน ยูเครน 4156927
16 จีน จีน 4156484
17 โมร็อกโค โมร็อกโค 4158758
18 ยูเครน ยูเครน 4157958
19 ยูเครน ยูเครน 4158165
20 ยูเครน ยูเครน 4156903
21 อียิปต์ อียิปต์ 4158928
22 เวียดนาม เวียดนาม 4157880
23 ยูเครน ยูเครน 4157939
24 ยูเครน ยูเครน 4158542
25 เบลารุส เบลารุส 4158456
26 เวียดนาม เวียดนาม 4157407
27 เวเนซุเอลา เวเนซุเอลา 4158781
28 โมร็อกโค โมร็อกโค 4158043
29 จีน จีน 4155949
30 ปากีสถาน ปากีสถาน 4158443
31 จีน จีน 4157804
32 ปากีสถาน ปากีสถาน 4158305
33 รัสเซีย รัสเซีย 4157180
34 อียิปต์ อียิปต์ 4157977
35 คิวบา คิวบา 4156108
36 อิสรเอล อิสรเอล 4158322
37 คีร์กีซ คีร์กีซ 4158634
38 จีน จีน 4157621
39 แอฟฟริกาใต้ แอฟฟริกาใต้ 4157386
40 อียิปต์ อียิปต์ 4157780
41 ไนจีเรีย ไนจีเรีย 4157435
42 บังกลาเทศ บังกลาเทศ 4155843
43 จีน จีน 4155744
44 จีน จีน 4158174
45 อุซเบกิสถาน อุซเบกิสถาน 4156391
46 ยูเครน ยูเครน 4158528
47 จีน จีน 4157318
48 โปรตุเกตุ โปรตุเกตุ 4156219
49 จีน จีน 4156105
50 จีน จีน 4155697
51 ปากีสถาน ปากีสถาน 4157484
52 เบลารุส เบลารุส 4156403
53 ยูเครน ยูเครน 4156421
54 ยูเครน ยูเครน 4156459
55 เบลารุส เบลารุส 4158088
56 ปากีสถาน ปากีสถาน 4157827
57 จีน จีน 4157144
58 อียิปต์ อียิปต์ 4157391
59 จีน จีน 4156330
60 รัสเซีย รัสเซีย 4157486