โอลิมปิก
เดโมคัพ
กับ NordFX
1 รัสเซีย รัสเซีย 4158372
2 อินเดีย อินเดีย 4155834
3 ยูเครน ยูเครน 4157887
4 เวียดนาม เวียดนาม 4157222
5 อียิปต์ อียิปต์ 4157172
6 เยอรมณี เยอรมณี 4158424
7 รัสเซีย รัสเซีย 4158820
8 เวียดนาม เวียดนาม 4157975
9 รัสเซีย รัสเซีย 4155987
10 เวียดนาม เวียดนาม 4157675
11 โมร็อกโค โมร็อกโค 4158794
12 รัสเซีย รัสเซีย 4158927
13 รัสเซีย รัสเซีย 4157660
14 ยูเครน ยูเครน 4157023
15 อินเดีย อินเดีย 4156177
16 เวียดนาม เวียดนาม 4157523
17 รัสเซีย รัสเซีย 4157964
18 ไนจีเรีย ไนจีเรีย 4156374
19 จีน จีน 4157049
20 ยูเครน ยูเครน 4158500
21 รัสเซีย รัสเซีย 4158888
22 ปากีสถาน ปากีสถาน 4156221
23 อียิปต์ อียิปต์ 4156600